عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تو برای من چه کردی

 

هرگز به کسی نگویید : تو برای من چه کردی؟؟!!

گاهی لبخند یک دوست

نگاه یک رفیق

محبت یک همراه

همدردی یک همدل

و گاهی هم فقط وجودش ، نام و یادش

چنان نیرو ، گرما و انگیزه ای به تو می دهد

که صد ها تقدیر نامه ، جایزه و هدیه نمی دهد

   + عقل و عشق - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٥