عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

قلب شکسته

 

از استادی پرسیدند:

آیا قلبی که شکست خورده باز هم می تواند عاشق شود؟

گفت: بله

پرسیدند: آیا تا کنون با لیوان شکسته آب خورده اید؟

گفت: آیا شما بخاطر اینکه لیوانت شکسته

از آب خوردن دست کشیده ای؟

   + عقل و عشق - ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٩