عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

حساب کردن

 

تا وقتی دو دوتا می کنی

تا وقتی خوبی هات رو می شماری

تا وقتی بدی ها و اشتباهات طرف را بخاطر داری

بدان عاشق نیستی داری

نقش بازی می کنی.

   + عقل و عشق - ٥:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳