عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق حسابی

 

کسی که در عشق حساب کتاب می کند

کم کم زندگی او تبدیل می شود به سند حسابداری مالی

و روابط عاشقانه اش تبدیل می شود به حسابرسی مالی

و صورت وضعیت گردش عشقش در گرو منت هاست

و در آخر فاکتور عشقش با ضمانت حسابدار صادر می شود

   + عقل و عشق - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٦