عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

دوری و دوستی

 

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـــــــــــﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”

ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ را ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﻳﺎ غم دلتنگی از ﺩﻭﺭﻱ را ﻧﮑــــــﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

عقل و عشق

   + عقل و عشق - ٧:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۳