عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

جرات بیان احساسات


هرگز احساسات کسی را ناچیز و بی ارزش نپندار

چون تو چه میدانی

چه شجاعت و جرأتی را به خرج داده است

تا احساسش را به تو بگوید.

   + عقل و عشق - ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱٢