عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

دل

 

دل جای خداست

آنرا به کسی دیگر اجاره ندهید.

 

اگر مراقب دلتان باشید و هر کسی را در آن راه ندهید.

آنچه دیگران نمی بیندد را می بینید

و آنچه دیگران آنرا نمی شنوند شما می شنوید.

   + عقل و عشق - ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱۸