عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق بدون عقل

از من چه می خواهی بشنوی

عشق بدون عقل

یا

عقل بدون عشق

کدام؟

   + عقل و عشق - ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢۱