عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

نفرت

 

کسی که دلش با نور عشق روشن شده باشد

برای همه آرزوی دعای خیر می کند

همیشه به دیگران انرژی مثبت می دهد

هرگز کینه و کدورت را به آن راه نمیدهد

چون میداند نفرت نور عشق را خاموش می کند.

 

   + عقل و عشق - ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢٦