عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

ترس از عاشق

اینقدر چهره بد ، زشت و کثیف

از عشق را در جامعه دیدیم

که می ترسیم عاشق بشیم.

   + عقل و عشق - ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٧