عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

گره

 

تعصب، ، بدبینی،طمع،خیانت، دروغ و تکبر

گِره هایی به رابطه عاشقانه و صمیمی می اندازد

که با دندان عقل هم باز نمی شود.

   + عقل و عشق - ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱۳