عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

سخت است

 

سخت است


فراموش کردن کسیکه با او


همه چیز و همه کس را


فراموش می‌کردی

   + عقل و عشق - ۸:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢