عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

هرگز

 

هرگز

قُرص هایی که دل آدم را خوب می کنند

جای

خوب هایی که دل آدم را قُرص می کنند

را نخواهند گرفت.

   + عقل و عشق - ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٦