عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

نتیجه فداکاری

نه تنها در اینجا بلکه در هر جا بعد از مدتی ایثار و از خود گذشتگی مردان بزرگ تبدیل به خاطره

بعد از مدتی داستان و سالها بعد افسانه و در نهایت فراموش می شود

این تازه پتروس فداکار است که در نوجوانی انگشت خود را در سوراخ سد فرو کرد

   + عقل و عشق - ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢٠