عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

هنر

 

هنر شمشیر این است که یک نفر را دوتا می کند

اما هنر عشق این است که:

دوتا را یک نفر می کند

   + عقل و عشق - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱۱