عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

من منم

من همونی هستم که خودم فکر میکنم..

نه اون چیزی که تو معنا می کنی عزیزم

من برای خودم زندگی میکنم..

من اگه واسه تو و مردم این خیابون و همسایه ها رندگی کنم..

دیگه من نیستم..

من مجبور نیستم الگوهای ذهنی تو رو رعایت کنم..

من آزادم.. یک انسان آزاد..

من حتی مطابق با خواست ادم هایی که من رو به این دنیا اوردن هم رفتار نمیکنم.. چون من منم..

خدا منو به خاطر اون چیزی که هستم دوست داره.. نه اون
چیزی که تو ازم میخوای.. من حاضر نیستم بخاطر خشنودی تو خدا را عصبانی کنم


من این عمر و بدن را از خدا امانت گرفته ام ...

من آزادم که تصمیم بگیرم..

پس سینه سپر میکنم و از تموم خواسته هام دفاع میکنم

حرف هیچ کسی .. نگاه کسی و حتی افکار کسی نمی تونه حتی دلم رو هم بلرزونه چون...

چون من به خودم و خدام اطمینان دارم..

   + عقل و عشق - ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۱٧