عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

کفش هایم

یکم به کفشات نگاه کن

هیچ وقت به کفشات نگاه کردی؟

دوهمراه دو عاشق با هم کثیف میشن

با هم تمیز میشن با هم با آب بارون خیس میشن

اگه یکیشون نباشه

اون یکی زندگی براش بی معنی میشه

ای کاش ما ادما یکمی از

کفشامون یاد میگرفتیم

همراهی

هماهنگی

همدردی

همدلی

همیاری

 

   + عقل و عشق - ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱