عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

بهشت کجاست

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ *
*یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! *
*بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری!

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که :

پدر تنها قهرمان بود .*
* عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد *
*بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ... *
*بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . *
*تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. *
*تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود *
*و معنای خداحافـظ، تا فردا بود


این روزها به جای" شرافت" از انسان ها *


* فقط" شر" و " آفت" می بینی

راســــــتی،


دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام...!


"حــــال مـــن خـــــــوب اســت" ... خــــــوبِ خــــوب

گفتاری از حسین پناهی...


   + عقل و عشق - ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٢