عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

خطای دید3

با چشماتون بازی کنید... 30 ثانیه به
وسط عکس نگاه کنید @-) hypnotized
 
 
اگه دیدید سفید نشد مشکل از چشماتونه
.. :D big grin

   + عقل و عشق - ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٥

خطای دید2

یکبار به سیاه و بار دیگر به قسمت سفید نگاه کنید

   + عقل و عشق - ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱٤

خطای دید1

   + عقل و عشق - ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱٠